Jaarlijks AED + Verzekering

€ 165,00

Jaarlijks AED + Verzekering

€ 165,00

Jaarlijkse onderhoudsbeurt AED op locatie
Gratis periodiek vervangen elektroden en batterij
Gebruiksklaar maken na inzet (elektroden en/of batterij op nacalculatie)
Vervangen/aanvullen werkset
Vervangende AED bij storingen/defecten

+

Diefstalverzekering